środa, 13 stycznia 2010

70. Dwunastu chętnych

Do konkursu na dyrektora programowego Toruń ESK 2016 zgłosiło się 12 osób. Ósemka spośród nich pochodzi z Torunia, pozostała czwórka to mieszkańcy Gdyni, Żyrardowa, Inowrocławia i Warszawy. Do 20 stycznia będę prowadzone rozmowy z kandydatami. Dyrektora programowego powoła prezydent Torunia na wniosek dyrektora biura „Toruń 2016” po zasięgnięciu opinii rady programowej. Przypomnijmy, że poprzedni konkurs został unieważniony. Zadaniem dyrektora programowy będzie m.in. przygotowanie programu obchodów na rok 2016. To właśnie on będzie najściślej współpracował z 15-osobowa radą programową. O ile w przypadku dyrektora „Toruń 2016” potrzeba sprawnego menadżera, o tyle w przypadku dyrektora programowego liczy się również zmysł artystyczny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz