piątek, 18 grudnia 2009

62. W ogniu pytań i opinii

Nie udało się wybrać dyrektora programowego ESK. Obecny szef Krzywej Wieży obniżył więc kryteria i ogłosił drugi konkurs. Dziś w Dworze Artusa poznamy założenia strategii Torunia w walce o ESK 2016.

- Dotychczasowe zgłoszenia miały braki formalne i nie spełniły konkursowych wymogów - mówi Krystian Kubjaczyk, p.o. dyrektora "Toruń 2016". - Kandydaci potraktowali ten konkurs jako okazję do zaprezentowania swojego bardzo bogatego CV, zapominając o przedstawieniu swojej wizji programowej ESK. A ten warunek był przecież jednym z najważniejszych założeń konkursu.
Postanowiono ogłosić drugi konkurs. Porównując oba ogłoszenia, od razu widać różnice. Jakie? Obniżono wymagania, aby poszerzyć krąg jego ewentualnych uczestników. Według nowych kryteriów kandydat na dyrektor programowego nie musi już władać dwoma językami obcymi, tylko jednym. Nie wymaga się również już od niego umiejętności pozyskiwania środków unijnych.
Przypomnijmy, że do pierwszego konkursu zgłosiły się trzy osoby, ale żadna z nich nie pochodziła z Torunia. Czy zmiana kryteriów zachęci do podjęcia wyzwania tych, którzy od wielu funkcjonują w lokalnym środowisku? Dyrektor Programowy to kluczowa postać dla ESK. Jego zadaniem będzie m.in. przygotowanie programu obchodów na rok 2016. Termin zgłoszeń mija 6 stycznia.
Z kolei już dziś w Dworze Artusa zaplanowano oficjalną prezentację założeń strategii ubiegania się Torunia o tytuł ESK 2016. Po raz pierwszy mieszkańcy i twórcy będą mieli szansę dowiedzieć się na jakim etapie są prace nad konkursową aplikacją oraz jakie są owoce pracy ekspertów, którzy pracowali nad nią od kilku miesięcy, również za czasów poprzedniej dyrektor - Olgi Marcinkiewicz. Początek godz. 18.
- Zaprezentujemy wszystko to, co udało się nam zrobić do dzisiaj - zapewnia dyrektor Kubjaczyk. - Spotkanie ma mieć charakter konsultacyjny. Zależy nam, aby przedstawiciele różnych środowisk mogli wyrazić swoją opinię. Wszystko po to, aby umożliwić mieszkańcom i twórcom włączenia się w budowanie naszego planu kandydowania do miana ESK.

"Nowości" z 18 grudnia 2009 roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz