wtorek, 8 grudnia 2009

59. Walczą o Krzywą Wieżę

Kto będzie odpowiadał za obchody ESK w 2016 roku? Trójka chętnych zgłosiła się do konkursu na dyrektora programowego ESK. Kobieta i dwóch mężczyzn. Wszyscy pochodzą z Warszawy.

Dyrektor Programowy to kluczowa postać dla realizacji projektu Europejskiej Stolicy Kultury. Jego zadaniem będzie przygotowanie programu obchodów ESK na rok 2016. Będzie zatem jedną z nadrzędnych osób decydujących o tym, jak będzie wyglądała kultura i oblicze Torunia w ciągu najbliższych lat. Do konkursu nie zdecydował się zatem stanąć nikt z Torunia, kto doskonale zna to miasto.
- Zgodnie z harmonogramem konkursu do 21 grudnia dyrektor "Toruń" ma spotkać się ze wszystkimi kandydatami i dokonać wyboru - mówi Przemysław Draheim z biura ESK.
Co dalej? Według statutu biura ESK dyrektora programowego powoła prezydent Michał Zaleski na wniosek dyrektora "Toruń 2016" po uzyskaniu pozytywnej opinii rady programowej, która ma zostać powołana do końca grudnia (z jej powołaniem była szefowa biura zwlekała przez kilka miesięcy). Jaki będzie jej skład? (...) Na razie pewne jest tylko to, że w jej składzie znajdzie się 15 osób.

"Nowości" z 8 grudnia 2009 roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz