środa, 5 maja 2010

120. Ruszają Brygady Tygrysa

10 konsultantów, a nawet nawiązujące do francuskiej serii telewizyjnej Brygady Tygrysa. Pod hasłem "Wszechświat kultury" rusza kolejny etap walki o ESK 2016.

- Skąd wzięła się taka nazwa? Jest jak niebo, w którym zostaną umieszczone gwiazdy budujące naszą aplikację. Zbiorem mieszczącym wszystkie gwiazdy to właśnie wszechświat kultury nawiązującej do tradycji i spoglądającej w przyszłość - tłumaczy Zbigniew Lisowski, koordynator programowy "Toruń 2016". - Hasło jest naczyniem, do którego będziemy wlewać treść. Projekty społeczne, projekty animatorów i twórców, a także mieszkańców.
Prace nad koncepcją rozpoczęły się jeszcze za czasów Olgi Marcinkiewicz. Zaprezentowane w grudniu 2009 roku cztery filary (Kopernik, Hanza, Wisła oraz gotyk) inaczej teraz nazwano i wzbogacono o jeszcze jeden aspekt. Jakie obszary tematyczne wyznaczono? 1. Nauka i humanizm kopernikański. 2. Europejska wymiana kulturalna (współpraca z partnerami zagranicznymi). 3. Regionalność. 4. Dziedzictwo kulturowe. 5. Ruch społeczno-obywatelski, sztuka współczesna/alternatywna.
Wczoraj biuro ESK rozpoczęło zbieranie propozycji projektów, które powinny wpisywać się w co najmniej jeden z powyższych aspektów. - Dodatkowo każdy projekt powinien uwzględnić jeszcze trzy kryteria: partnerstwo, innowacyjność oraz różnorodność - mówi Krystian Kubjaczyk, dyrektor "Toruń 2016". - Projekty mogą rozpoczynać się wcześniej niż 2016 roku, ale ich kulminacja musi przypadać w roku obchodów. Pomysłodawcom gwarantujemy prawa autorskie.
To najważniejsze informacje, które zaprezentowano wczoraj na konferencji prasowej w Krzywej Wieży. Czemu tylko tyle? - Ujawniamy główne hasło, ale nie możemy ujawnić jego składowych. Konkurencja czuwa - twierdzi Zbigniew Lisowski. - Czekamy teraz na wielki wybuch pomysłów. Kto będzie je wybierał? Oprócz mnie Krystian Kubjaczyk oraz Agnieszka Marecka z "Toruń 2016", a także jeden niezależny ekspert z miasta, które było już ESK.
Warto wspomnieć, że powołano również konsultantów, którzy mają aktywizować własne środowisko do składania projektów. Kasia Jaworska, dyrektor Tofifestu, Tomasz Cebo i Bartek Staszkiewicz - alternatywa z eNeRDe, Jadwiga Oleradzka i Iwona Kempa z Teatru Horzycy, kuratorka programowa CSW Joanna Zielińska, plastyk Witold Chmielewski, Jerzy Rochowiak - dyrektor WOAK , Marta Kołacz reprezentująca platformę społeczną oraz Marzenna Wiśniewska z Teatru Baj Pomorski odpowiedzialna za kontakty z UMK. Jak będą działać?
- Założyliśmy już lotną Brygadę Tygrysa złożoną z osób skupionych wokół klubu eNeRDe i Instytutu B61. Zajmą się współpracą z mieszkańcami poszczególny dzielnic, promowaniem idei ESK przez małe inicjatywy artystyczne - mówi Zbigniew Lisowski. - Przy Brygadach Tygrysa powołamy dział marketingu, który ma pomóc zdobywać pieniądze na taką promocję ESK 2016. Do akcji włączy się również Fundacja Stare Miasto.

Warto wiedzieć
Szczegóły dotyczące składania projektów można znaleźć na www.torun2016.eu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz