środa, 19 sierpnia 2009

34. Szlakiem św. Jakuba po sukces

Ośrodek Chopinowski jest pierwszą instytucją w regionie, która otwarcie mówi o wsparciu ESK 2016. Dlaczego? Ponieważ widzi w tym same korzyści. Czy dzięki Szafarni uda się zbliżyć prezydenta Torunia do marszałka województwa?

Trudno wyobrazić sobie starania Torunia o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury bez wsparcia regionu. Niestety od marca 2007 roku, kiedy to prezydenci Torunia, Bydgoszczy, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia podpisali deklarację o współpracy, nic się nie dzieje. Podobną deklarację podpisano zresztą między prezydentem a marszałkiem województwa. Efekt jest taki sam.
- Inicjatywa leży po stronie władz miasta - mówił w majowym wywiadzie dla "Nowości" marszałek Piotr Całbecki.
W Szafarni nie zamierzają jednak czekać i sami inicjują działania. W październiku odbędzie się konferencja z udziałem specjalistów od szlaku św. Jakuba, dzięki którym udało się rozreklamować Nawarrę na cały świat. Tylko w ubiegłym roku tym szlakiem podążyło ponad 125 tys. osób. W Ośrodku Chopinowskim dostrzegli szansę, aby w ten sposób promować siebie i nasz region w ramach starań o tytuł ESK.
- Szafarnia, podobnie jak Toruń leży na szlaku św. Jakuba. Droga wiedzie do miejscowości Płonko, a dalej do Golubia-Dobrzynia - mówi Agnieszka Brzezińska, dyrektor Ośrodka Chopinowskiego. - Czy Chopin o tym wiedział? Prawdopodobnie nie, ponieważ w tamtych czasach szlak był już nieco zapomniany. Chcemy go wykorzystać do promocji.
Pomysł nie uda się bez stworzenia odpowiedniej infrastruktury w regionie. Na całym świecie pątnicze szlaki to nie tylko miejsce umartwień. To system tanich schronisk i barów, w których pielgrzymi mogą się zatrzymać. Nie bez znaczenia jest oferta kulturalna, na którą mogą natknąć się wędrowcy. W Szafarni mają kilkanaście pomysłów z pikinikami muzycznymi na czele.
Czy dzięki inicjatywie Ośrodka Chopinowskiego, który podlega marszałkowi województwa, uda się zbliżyć władzom województwa i prezydentowi Michałowi Zaleskiemu? Czy ruszy wreszcie współpraca miasta z regionem w ramach ESK? Warto wspomnieć, że nadal nie powołano jeszcze obiecywanej Rady Programowej ESK, w skład której mają wchodzić m.in. przedstawiciele obu samorządów oraz autorytety w dziedzinie kultury.

Warto wiedzieć
Toruń współpracuję już w ramach ESK 2016 z Pampeluną.
Urząd Marszałkowski z hiszpańskim regionem - Nawarra.

"Nowości" z 19 sierpnia 2009 roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz